Sambutan Ketua STIQ Al-Multazam

KH. Dr. Agus Setiawan, Lc. M.A.

KH. Dr. Agus Setiawan, Lc. M.A.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, kami ucapkan rasa syukur atas segala rahmat dan inayah Allah azza wa jalla, sehingga website sebagai syi’ar dan informasi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Al-Multazam Kuningan Jawa Barat, hadir di tengah-tengah kita semua.

Kami memahami bahwa semua perhatian, perjuangan, dan penerapan nilai-nilai Al-Quran yang diawali dengan mempelajarinya hingga menjadikan Sarjana Ahlul Quran, adalah sebuah keniscayaan.

Melalui program kerja STIQ Al-Multazam yang dibalut dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, akan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sampai dunia internasional, salah satunya melalui website ini.

Kami sebagai pimpinan STIQ Al-Multazam Kuningan Jawa Barat, bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas hadirnya website ini.

Semoga dengan adanya aplikasi ini, dapat memberikan manfaat bagi kemajuan institusi maupun masyarakat umum.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

KH. Dr. Agus Setiawan, Lc. M.A.

Facebook367
Facebook
YOUTUBE15k
YOUTUBE
INSTAGRAM
Follow by Email
Google+0
http://www.stiq-almultazam.ac.id/profile/sambutan-ketua-stiq-al-multazam">